ProRec Romania
Asociatia Romana pentru Evidenta Electronica a Datelor Medicale
 
EuroRec Seal Level 2   |   EuroRec Seal Level 1
 

Prima versiune a EHR EuroRec Quality Seal a fost prezentată în cadrul  Conferinţei  High Level Interministerial  eHealth de la Portoroz, Slovenia.

Obiectivul principal al EHR EuroRec Quality Seal este să se definească un set minim, comun de criterii de calitate pentru Sistemele EHR.

În prezent, conţinutul EuroRec EHR Quality Seal (care urmează să fie extins anual) se axează pe credibilitatea datelor clinice. Conţinutul EuroRec EHR Quality Seal se va dezvolta în timp şi va cuprinde alte criterii funcţionale (securitatea, managementul  medicaţiei, ...).

EuroRec EHR Quality Seal  nu înlocuieste certificările existente, dar are intenția, pe termen lung, să solicite  produselor certificate date de autorităţile  naţionale și să fie recertificate în alte state membre UE.

În România criteriile EuroRec Seal Level 1 au fost dezbătute în cadrul conferinței "Calitatea sistemelor EHR  - viziunea dezvoltatorilor – " care a avut loc la București în 8 decembrie 2009 și care reprezintă debutul unei serii de evenimente prevăzute a se desfăşura pe parcursul a 3 ani în cadrul reţelei tematice EHR-QTN, sprijinite de CE prin programul cadru 7.

Obiectivul principal îl constituie analiza aspectelor de ordin tehnic, economic şi legislativ cu privire la dezvoltarea sistemelor EHR în România şi gradul de conformitate al sistemelor româneşti cu noile criterii europene de calitate. Au fost discutate criteriile QRec actuale precum și propunerile lansate de Institutul EuroRec pentru noile certificate EuroRec Seal Level 2.

Rezultatele discuțiilor cu participanții la eveniment pe baza setului EuroRec Seal Level l este prezentat mai jos însoțit de comentariile acestora cât și o reprezentare statistică în funcție de gradul de importanță considerat de participanți pentru fiecare criteriu în parte.

ID QREC ID Enunţul criteriului funcţional de calitate
1 GS001537.1 Each version of a health item has a date and time of registration.
Fiecare versiune a unei date medicale are asociate data şi timpul la care a fost înregistrată.
   
 • Care se consideră a fi delay-ul acceptat?
2 GS001538.1 Each version of a health item has a user responsible for the effective data entry identified.
Fiecare versiune a unei informaţii medicale are asociat un utilizator responsabil de înregistrarea efectivă a datelor.

3 GS001539.1 Each update of a health item results in a new version of that health item.
Fiecare actualizare a unei date medicale va conduce la o nouă versiune a acelei date medicale.
   
 • Sunt toate aceste versiuni afișabile userului sau doar pentru audit?
   
 • Se poate păstra ultima versiune și un log al schimbărilor.
4 GS001579.2 Each version of a health item has a status of activity,e.g.active or current, inactive, history or past, completed, discontinued, archived.
Fiecare versiune a unei informaţii medicale are un statut de activitate, de exemplu activ sau curent, inactiv, istoric sau trecut, complet, întrerupt, arhivat.
   
 • Observație:Să permită statusuri definite proprii,nu neapărat
   
 • Ar fi util un standard privind semantica stărilor, pentru interoperabilitate.
5 GS001593.2 Deletion of a health item results in a new version of that health item with a status "deleted".Rezultatul ştergerii unei informaţii medicale este o nouă versiune a acelei informaţii medicale având un statut de informaţie ştearsă.
   
 • Nu este obligatoriu afișarea informațiilor șterse laolaltă cu cele valide.Idem 15391.
   
 • Nu ar trebui permisă ștergerea informațiilor medicale.
6 GS001594.2 Each version of a health item has a person responsible for the content of that version.The person responsible for the content cam be a user or a third party.
Fiecare versiune a unei informaţii medicale are o persoană responsabilă pentru conţinutul acelei versiuni. Persoana responsabilă pentru conţinut poate fi un utilizator sau o terţă parte.
   
 • nu stiu despre ce este vorba
   
 • Responsabilitatea pentru conținut ar trebui să fie generatorul informației.
7 GS001598.1 A complete history of the version of a health item can be presented.
Istoricul complet al versiunilor unei informaţii medicale poate fi afişat.
8 GS001901.1 Each version of a health item has a date of validity.
Fiecare versiune a unei informaţii medicale are o dată de valabilitate.
   
 • Nu e foarte clar ce înseamnă.
   
 • Semantica "datei de valabilitate" este neclară.
9 GS001945.1 The system enables the user to designate individual health items as confidential.
Sistemul permite utilizatorului desemnarea unei informaţii medicale ca fiind confindenţiale.
10 GS002265.1 Each health item is uniquely and persistently associated with an identified patient.
Fiecare informaţie medicală este asociată în mod unic şi persistent unui anumit pacient.
11 GS002266.1 Each version of a health item is uniquely and persistently identified.
Fiecare versiune a unei informaţii medicale este identificată în mod unic şi persistent.

12 GS002268.1 Each user is uniquely and persistently identified.
Fiecare utilizator este identificat în mod unic şi persistent.

13 GS002269.1 The system enables to assign different access rights to a health item(read,write,...) considering the degree of confidentiality.
Sistemul permite atribuirea drepturilor de acces la o informaţie medicală (scriere, citire,...) ţinând cont de gradul de confidenţialitate asociat acesteia.
14 GS002281.1 All patient data can be accessed directly from the patient record.
Toate datele pacientului pot fi accesate direct din dosarul pacientului.
   
 • Doar cele care au drept de acces.
15 GS002307.1 Each patient and its EHR is uniquely and persistently identified within the system.
În cadrul sistemului, fiecare pacient şi dosarul său de sănătate (EHR) sunt identificaţi în mod unic şi persistent.

16 GS002415.1 The system takes the access rights into account when granting access to health items, considering the role of the care provider towards the pacient.
Sistemul permite accesul la informaţii medicale ţinând cont de drepturile de acces asociate acestora, luând în considerare rolul personalului sanitar în îngrijirea pacientului.
   
 • Diferențiat în funcție de rol și politică.
17 GS002437.3 The system offers to all the users nationally approved codings lists to assist the structured and coded registration of health items.
Sistemul oferă tuturor utilizatorilor listele de codificări aprobate la nivel naţional cu scopul de a facilita înregistrarea structurată şi codificată a datelor medicale.

18 GS002672.3 The pick lists and reference tables offered by the system are the same for all the users of the same application.
Listele de selecţie şi tabelele cu referinţe oferite de sistem sunt aceleaşi pentru toţi utilizatori aceleiaşi aplicaţii.
   
 • Nu e ergonomic.
   
 • Utilizatorii au același rol.
19 GS003952.1 The system does not display deleted health items, audit logs excepted.
Sistemul nu afişează date medicale şterse, cu excepţia acţiunilor de audit.
   
 • neinteresant
20 GS003953.1 The system does not include deleted health items in clinical documentation or export, for audit purposes excepted.
Sistemul nu include în documentația medicală sau la export informaţii medicale şterse, excepţie făcând acţiunile de audit.

 
Graficul de mai jos reprezinta un top al criteriilor în functie de importanta acestora.
Pe axa OX-sunt marcate cele 50 criterii, axa OY arata media aritmetica a gradului de importanta exprimat de participantii la sondaj.
Pentru a vizualiza situatia voturilor pentru cele 20 de criterii in functie de gradele de importanta (Gradul I-lipsit de importanta......Gradul V-extrem de important) ,accesati link-urile de mai jos.
Grad I Grad II Grad III Grad IV Grad V
© 2010 Toate drepturile rezervate
ProRec Romania foloseste serviciile Speed Host - Web Hosting & Inregistrari domenii